“Нашето общество е общество на хронично нещастни хора, измъчвани от самотата и страховете си, зависими и унижавани, склонни към разрушение и изживяващи радост от това, че са успели да “убият време”, което те постоянно се опитват да спестят.”

Ерих Фром

Уловени в капана на себедоказването и личностното израстване, модерни с изрази  като „аз съм човек, който обича да има контрол“ или „днес съм малко депресивен“,  объркани в това да намерят баланса между своето аз и това, което социалната система изисква от тях или имащи погрешна представа за себе си като „ами, аз съм си такъв от както се помня“,  голяма част от хората живеят в стрес, тревожност и депресия и ги приемат за норма.

Бичът на нашето съвремие – стрес, тревожност и депресивни състояния. Бичът на съвременните хора, жадни за спокойствие, прежаднели за обич и прегорели от дистрес.

Всеки трети човек в България страда от хроничен стрес или има проблеми с психичното си здраве, всеки втори се среща с емоционални или ментални затруднения, без да говори за това.

Защо ли?

От страх и от срам да не бъде отхвърлен или подложен на унижение, да не стане жертва на социалната стигма за психичното здраве или казано по друг начин неодобрен и дискриминиран.

Нашата цел – да говорим за хроничното нещастие, човешките страхове, душевната болка, тревожността, депресията и стреса открито, разбираемо и полезно.

Нашата мисия – да спомагаме за разбиване на социалната стигма, която влиза в разрез с истината за психичното здраве и човещината, да образоваме, да информираме и да помагаме да си помагате.

Защото психичното здраве определя нашия живот!

Присъединете се към нас!

Станете част от нашето общество, за да научавате първи за матералите ни, бъдещи обучения и дейност.

„Узнаеш ли в какво трябва да пребиваваш, ще се утвърдиш. Утвърдиш ли се, после ще можеш да бъдеш спокоен. Станеш ли спокоен, после ще можеш да живееш в мир. Заживееш ли в мир, вече ще имаш възможност да обмисляш. А щом започнеш да обмисляш, вече ще можеш да постигаш.“    

Конфуций

error: