тревожност-или-безпокойство
тревожност

Безпокойство или тревожност? – част 1

В ежедневието си често използваме като синоними думите „притеснение”, „безпокойство”, „напрежение”, „тревожност”, но всъщност те описват различни състояния на човешката психика.

Това, което ги обединява, е че свързани със загриженост и дискомфорт, които някои от нас изпитват ежедневно и с различна интензивност. Тези състояния също така влошават психическото, емоционалното и физическо здраве на личността.

Тогава как да разберем дали имаме “нормално” безпокойство или страдаме от тревожност, да опитаме да внесем яснота по какво се различават тези състояния.

Могат да се определят няколко значими разлики между безпокойството и тревожността. Добре е да сте запознати с тях.

1. Склонни сме да изпитваме безпокойство по-скоро в ума си, докато тревожността се усеща в тялото. Безпокойството се състои главно в определен тип мисли, насочени към дадена ситуация, а тревожността се явява и като усещания, разпростиращи се по цялото тяло.

2. Безпокойството е фокусирано. Тревожността няма ясна причина.
Можем да се безпокоим за това дали ще стигнем навреме за работа, след като сме попаднали в задръстване. Различно е обаче, ако се тревожим за нещо, чиято причина не ни е много ясна.

3. Безпокойството е по-скоро вид мисъл, разсъждение, а тревожността включва не само мисли, които е невъзможно да спрем, но и фантазни сценарии и представи с негативен изход. Тези от вас, които имат такива състояния, ще ги разпознаят в себе си.

За съжаление, голяма част от хората, които изпитват тревожност и страдат от нея намират “норма” тези свои състояния, даже искрено се учудват, ако разберат, че това не е така при всички хора.

Важно е да се отбележи, че наситените емоционални фантазии, свързани с тревожността, са преекспонирани, интензивни и негативни, понякога дори фаталистични.

Това е и причината мислите и сценариите, свързани с тревожност, да предизвикват много по-силни физически отговори на тялото. Като например сърцебиене, учестено дишане, изпотяване, отколкото разсъжденията при безпокойството и притеснението.

4. Безпокойството ни кара да мислим целенасочено към разрешаване на дадения проблем. Безпокойството ще ни подтикне да търсим начини и стратегии за справяне с проблемната ситуация. Тревожността не води до решения, а до трудно функциониране в реалността, а много често и до мисловни и/или ступори, блокажи.

5. Безпокойството е леко емоционално напрежение, а тревожността се преживява като интензивен стрес. С него е много трудно или невъзможно да се справим, докато не отшуми само.
Тревожността има силна интензивност. По-скоро се превръща в пречка за решаването на проблеми, води до объркване и често до непоносим емоционален, психически или физически дискомфорт.

От всичко изяснено до момента става ясно, че безпокойството може да бъде и нормално психическо състояние, но не и тревожността.

Ако проявявате интерес към темата за това що е безпокойство и тревожност, вижте останалите разлики в част втора на статията ни.

Източник: http://online-psihoterapevt.com

error: